langeplank

Nieuwsbrief juni 2021

 
vlietlandvlag-kl3

Watersportcentrum Vlietland Maassluis

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 • Agenda
 • Havenmeesters met vakantie
 • Corona
 • Kantine
 • Jaarvergadering
 • Boot verzekering
 • Tuintjes en paden
 • Mar de Jong
 • Stremming Schipluiden
 • Reparatie Lijndraaiersbrug
 • Zuip- en lawaaischuiten
 • Facebook
 • Reageren
polyestershop2018

Agenda:

 • 18 september BBQ
 • 19 september Viswedstrijd
 

Havenmeester met vakantie
De Naboth is met de Noorderzon vertrokken en zal een paar weken wegblijven. De vervanging is in de vertrouwde handen van Arie Haring. En ook Nel is vaak aanwezig om te helpen. 

 

Corona zakt af
Er wordt nu gelukkig volop versoepeld. Wij gaan daar ook in mee, het verenigingsleven kan weer opbloeien. Maar de standaard maatregelen als 1,5 meter, looprichting, mondkapjes en wegblijven als je verkouden bent blijven nog even totdat alle seinen op groen gaan.

Het bestuur geeft in ieder geval GROEN LICHT aan de BBQ, de datum is vastgesteld op zaterdag 18 september. En natuurlijk de viswedstrijd een dag later. Dus houd die data vrij!

Kantine
De kantine gaat ook open op vrijdag- en zaterdag middagen, mét de standaard corona maatregelen. We kampen nog met een tekort aan barbezetting zodat de openingstijden beperkt zijn. Wilma Verschuur wil een rooster maken waarop u kunt inschrijven. Laat haar dus weten wat uw mogelijkheden zijn, elk dagdeel dat u kunt zijn we blij mee. Voor overleg kunt u altijd per e-mail contact opnemen met haar. 
En: Bardienst wordt met uw ZWH verplichting verrekend!

De achterdeur van de kantine ging 's nachts niet altijd op slot. Maar vanaf nu consequent weer wel, zoals het hoort. Iedereen heeft een sleutel om altijd het sanitair te kunnen bezoeken. Wie die niet heeft kan de havenmeester benaderen.

Jaarvergadering
Zo'n 15 mensen woonden op 23 april de digitale jaarvergadering bij. Onze voorzitter had gelukkig al enige ervaring met deze manier van vergaderen dus de vergadering verliep tamelijk ordelijk. Het verslag van de secretaris staat inmiddels op de website.
KLIK HIER om te lezen wat u gemist hebt.

admiraal

Uw boot verzekerd?
Leden met een schip dienen minstens een WA verzekering voor hun vaartuig te hebben. Maar er blijken ook leden te zijn die denken dat een standaard WA verzekering (die iedereen moet hebben) volstaat.
Dit is dus niet zo, de boot zelf moet verzekerd zijn. Vergelijk het met een auto, als u daarmee brokken maakt hoeft u ook niet met uw standaard aansprakelijkheidsverzekering voor de dag te komen.
Kijk nog eens naar uw verzekeringspakket, en neem eventueel contact op met uw verzekeraar of zij uw schip kunnen meeverzekeren. Eventueel kunt u voor uw bootverzekering ook terecht bij bijv. de ANWB.
Kano's hoeven niet apart verzekerd te worden, net als bijvoorbeeld fietsen.
Kijk het Huishoudelijk Reglement er eventueel nog eens op na:

 • Art 22 A gaat over de verplichting minstens een WA te hebben van gezinsleden, huisdieren, voer- en vaartuigen.
 • Art 22 B gaat over de verplichting betalingsbewijzen of fotokopieën daarvan ter inzage te verstrekken.
 • Art 23 gaat over de sancties.
 

Tuintjes en paden
Het onderhoud van het strookje grond bij uw boot, en het aanpalende stuk tegelpad dient u zelf te verzorgen. Dit staat in het Huishoudelijk Reglement.
Omdat het handhaven tegen ging staan én door de corona crisis, heeft de ZWH ploeg dit werk een tijd gedaan. Maar na evaluatie bleek dat het maaien met de stokmaaier kwaad bloed zette: de boten zaten onder het gras en andere rommel. 
Daarom heeft het bestuur besloten het H.R. weer te gaan toepassen. U dient dus zelf uw tuintje en tegelpad in ordentelijke staat te houden.

segment

Het onderhoud is een stuk gemakkelijker als u het regelmatig doet. In het gereedschapshok in de loods staat voldoende tuingereedschap om dit werk voor u te vergemakkelijken. 

Kunt u zelf niet? Besteed het dan uit aan familie, buren of kennissen. Zij profiteren toch ook wel eens van uw boot?? 

Mar de Jong
U hebt hem vast wel eens aan het werk gezien op Vlietland. Tuinieren of andere karweitjes, alleen of met de havenmeester. Meestal in een oranje overall. Mar de Jong is een stagiair van Stroomopwaarts die ervaring opdoet in het werkproces. De bedoeling is dat hij uiteindelijk een echte betaalde baan krijgt, en dan is hij weg. Maar tot die tijd profiteren Vlietland en Mar de Jong van elkaar. Een foto is nog niet beschikbaar, houdt u nog te goed.

 


Werkzaamheden Schipluiden

In Schipluiden wordt volop gewerkt aan de beschoeiingen. Het werk loopt waarschijnlijk uit tot september maar wordt in de maanden juli en augustus onderbroken ten behoeve van de watersport.
Lees HIER laatste nieuws van het Hoogheemraadschap.

 

Lijndraaiersbrug
Zoals reeds bekend gemaakt gaat de Lijndraaiersbrug per half oktober in de reparatie. Dit zal hoogstwaarschijnlijk vervroegd worden naar 4 oktober, direct na de Furieade. Houd daar rekening mee als u terugkomt van vakantie.

swemmer2017
 

Zuip- en lawaaischuiten
De politie is het waarschuwen zat! Er wordt meer gecontroleerd en er worden boetes uitgeschreven. Burgemeester Rodenburg van Midden Delfland zit er ook bovenop en doet een oproep om foto's of video's van overtredingen (geluidsoverlast, urineren, te snel varen) te mailen naar dnaltsew.hcsituan.[antispam].@politie.nl.

Zie het artikel met filmpje op WOS.NL

 
wakker

Algemene Covid-19 regels

 • Als je verkouden bent, snotterig of niest blijf je thuis.
 • Als jij of je gezinsleden koorts hebben of ziek zijn blijf je thuis
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar, vooral op de paden en de steigers.
 • Vaar alleen met uw gezinsleden als u geen afstand kunt houden op uw schip.
 • Als het te druk wordt op de haven ga dan weg. Gun een ander ook de ruimte.
 • Volg de aanwijzingen van bestuursleden en havenmeesters op.
 • Bij herhaalde overtreding kan de toegang tot het haventerrein door het bestuur ontzegt worden.
 • Alleen samen houden we het virus onder controle.
smit-logo-met-adres

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? KLIK HIER om u af te melden

Reageren op deze nieuwsbrief?
Dat kan. Stuur een bericht naar de communicatiecommissie.

Of benader een bestuurslid per telefoon of op de haven. 

nieuwsbrief-footer
 

Facebook Vlietland
Vlietland heeft een Facebook site, die uitsluitend gebruikt wordt voor het parkeren van foto's en videos. Verder gebeurt er weinig mee. Uw webmaster doet niet aan sociale media, dit is een bewuste keuze. Maar het merendeel van leden en ook buitenwereld maakt wél gebruik van Facebook. 
Wij zoeken iemand met grote affiniteit met Facebook (en andere sociale media), die er een mooie professionele pagina van kan maken en dit ook wil beheren. Dit in samenwerking met de webmaster, voor het uitwisselen van content.
Ben je zo iemand? Neem dan even contact op met de webmaster.

 
zwekologo2019

S.W.C. Vlietland

Gemeten  06:30
Temp14°C
WindNNW1 bft
LV97  
havenzicht