langeplank
 
vlietlandvlag-kl3

Watersportcentrum Vlietland Maassluis

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 • Agenda
 • Woord van de voorzitter
 • Jaarvergadering
 • Kantine
 • Winterberging
 • Bestuurslid gezocht
 • ZWH
 • Stremming Schipluiden
 • Reageren
polyestershop2018

Agenda:

 • Vanaf 16 maart: niet meer droog schuren
 • 16-17 april: einde winterberging (loods week eerder)
 • Alle gezamenlijke activiteiten zijn afgelast of staan op losse schroeven.  
 

Woord van de voorzitter

Graag wil ik terugblikken op het jaar 2020. Een jaar dat veelbelovend begon. Wie had kunnen bedenken dat het zo om zou slaan.

Eind januari kwamen de eerste berichten dat er een nieuw virus in China, ver van ons bed rondwaarde. Kort daarna bleek het virus al in Italië tijdens een potje voetbal verspreid te zijn. En na het Carnaval in Het zuiden van Nederland werd daar de eerste patiënt in het ziekenhuis opgenomen.

In maart hoopten we nog met een intelligente Lockdown het virus eronder te krijgen. Toen werd het voor Vlietland al spannend, omdat je thuis moest gaan werken en steeds meer bedrijven de deur moesten sluiten. Het viel voor Vlietland nog mee, omdat de noodverordeningen nog steeds ruimte gaven de reguliere werkzaamheden te blijven uitvoeren.

Eind maart echter werden op last van de Veiligheidsregio ook beperkende maatregelen opgelegd voor jachthavens. Tot onze blijdschap konden wij met een, door de veiligheidsregio uitstekend bevonden, plan van aanpak de schepen allemaal op tijd te water zetten.

Hoewel de bruggen en sluizen, vooral in het begin, beperkt bediend werden konden we er op uit trekken en de rust van het varen beleven. Voordeel was dat je in je eigen bubbel zat en ver van de drukte.

Tijdens de zomermaanden waren de beperkingen bijna geheel opgeheven en kon je prima vakantie houden in eigen land. Na de zomer was het bestuur helaas genoodzaakt om de lijnen weer strakker aan te trekken, hetgeen moeizamer ging dan in het voorjaar. 

We zijn blij dat in het najaar de schepen weer in de winterberging gestald zijn en dat we er met zijn allen zonder al te veel problemen doorheen gekomen zijn.

De organisatie op de haven heeft gelukkig ook niet stil gestaan. De door het bestuur ingestelde commissies voor het vernieuwen van de steigers en het uitbreiden van de haven zijn voortvarend aan de slag gebleven.

De grond voor de uitbreiding is inmiddels ons eigendom en er zijn goede afspraken gemaakt, zodat wij de haven in de toekomst kunnen uitbreiden. We schuiven dat even vooruit, omdat het vervangen van de steigers een grotere prioriteit heeft.

De plannen voor het vernieuwen van de huidige haven zijn al wel concreet. Er komen bredere ligplaatsen, omdat schepen steeds breder worden. Binnenkort worden offertes aangevraagd om het geheel door een aannemer uit te laten voeren. We verwachten de offertes eind maart binnen te hebben voor beoordeling door de offerte commissie. Het bestuur hoopt voor de zomer het besluit tot vernieuwen gereed te hebben. 

Tijdens de winterberging zal dan het werk uitgevoerd moeten worden. Deze periode is gekozen, omdat dan een groot gedeelte van de schepen op de wal staat. Als alles goed gaat hebben we dan in het voorjaar alles gereed. 

We hebben dan tijdelijk iets minder ligplaatsen beschikbaar en daarom heeft het bestuur besloten om in 1-1-2021 geen nieuwe leden aan te nemen. De boxen die nu vrij zijn kunnen voor de zomer worden verhuurd aan seizoen passanten. 

Nu maar hopen dat de huidige strenge lockdown zijn vruchten afwerpt en dat we weer van onze boot kunnen genieten. Nog even flink volhouden en je aan de maatregelen houden, dan help je ook je mede Vlietlanders gezond te blijven. 

Blijf gezond en een Voortvarend 2021.

Wim Verschuur

Jaarvergadering
Het bestuur beraadt zich hoe de komende jaarvergadering gehouden zal worden. Bij Excelsior zal niet gaan lukken, via internet zal ook niet meevallen want veel van onze leden zitten nog niet op de digitale snelweg. We houden u op de hoogte.

Bestuurslid gezocht
Ons bestuur is nog steeds in ondertal, we zoeken dus nog iemand die het bestuur wil versterken, schroom niet en neem eens contact op met een bestuurslid....

admiraal

Winterberging
Als het weer het toelaat kunnen we we werken aan onze schepen. Let op de voorzorgsmaatregelen, kijk nog eens in ons Huishoudelijk Reglement waar we ons aan te houden hebben. (vooral vanaf artikel 70)

ZWH
De ZWH werkt tijdens de coronacrisis op een laag pitje, alleen voor echt noodzakelijke werkzaamheden kunt u een uitnodiging krijgen. We houden u op de hoogte.

 

segment

Kantine tijdens coronacrisis
De kantine blijft gesloten. Het sanitair is nog wel toegankelijk. Let op de onderlinge afstand.

Algemene regels staan aan het eind van deze nieuwsbrief.

 


Werkzaamheden Schipluiden

In Schipluiden wordt er gewerkt aan verbetering van de beschoeiïngen. In bijgevoegd filmpje is men nog optimistisch over de benodigde tijd, maar intussen is gebleken dat er onder de bodem obstakels zitten waardoor de nieuwe damwanden geblokkeerd worden.

Niemand weet nog hoe lang het nog gaat duren. Er is even gedacht om het probleem te omzeilen door het vaarwater ter plekke te versmallen, maar de belanghebbenden zoals rondvaartondernemers en jachthavens zijn hiertegen al in het geweer gekomen.
Wordt vervolgd...

swemmer2017
 

Voortvarend Westland
De nieuwsfliten stagneren momenteel. 
Wat wij in ieder geval weten is dat de route door Schipluiden gestremd is, dit zal de hele winter gaan duren. 

 
wakker

Algemene Covid-19 regels

 • Als je verkouden bent, snotterig of niest blijf je thuis.
 • Als jij of je gezinsleden koorts hebben of ziek zijn blijf je thuis
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar, vooral op de paden en de steigers.
 • De haven wordt alleen gebruikt als op- en afstapplaats als u een stukje gaat varen.
 • Blijf zo veel mogelijk aan boord.
 • Als je geen boot op de haven hebt kom je bij voorkeur niet op de haven..
 • Noodzakelijke werkzaamheden aan uw schip zijn toegestaan.
 • Vaar alleen met uw gezinsleden als u geen afstand kunt houden op uw schip.
 • Als het te druk wordt op de haven ga dan weg. Gun een ander ook de ruimte.
 • Volg de aanwijzingen van bestuursleden en havenmeesters op.
 • Bij herhaalde overtreding kan de toegang tot het haventerrein door het bestuur ontzegt worden.
 • Alleen samen houden we het virus onder controle.
smit-logo-met-adres

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? KLIK HIER om u af te melden

Reageren op deze nieuwsbrief?
Dat kan. Stuur een bericht naar de communicatiecommissie.

Of benader een bestuurslid per telefoon of op de haven. 

nieuwsbrief-footer
 
zwekologo2019
 

S.W.C. Vlietland

Gemeten  18:00
Temp15°C
WindWNW3 bft
LV89  
havenzicht