langeplank
 
vlietlandvlag-kl3

Watersportcentrum Vlietland Maassluis

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

  • Agenda
  • Winterberging
  • Nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering
  • Vacatures in bestuur
  • Jan Groenheide overleden
  • Verontreiniging op het terrein
  • Ontspanningscommissie
  • Ervaar Maassluis
  • Reageren

 

polyestershop2018
 

Agenda:
Bingo                      22 november
Kerststukjes maken         14 december
Bingo                      20 december
Nieuwjaarsreceptie          4 januari
Jaarvergadering            20 maart
Einde winterberging loods  11 april
Einde winterberging        17 april 2020

 

Winterberging
De schepen staan weer op de kant, er kan gewerkt worden! Doe dit wel volgens de regels, zoals beschreven op pagina 15 van het Huishoudelijk Reglement.

Foto's van de winterberging vindt u op onze facebook pagina's, met dank aan Ko Heijboer. En natuurlijk ook dank voor de inzet van Boekestijn en de winterbergingsploeg!

Stroomkasten
Voor schepen op de kant dient u bij voorkeur elektriciteit te pakken van de oude kasten op het middenterrein, kabels over de paden zorgen voor struikelgevaar.

winterberging-2019
 

Milieu op Vlietland
Het is een zeer actueel onderwerp, het Malieveld was vol met boeren en andere slachtoffers van de nieuwe beleidsmaatregelen. Ook Vlietland ontkomt er niet aan, ons terrein is onderzocht en aangemerkt als "verdacht", niet zo vreemd aangezien ons terrein voor een groot gedeelte bestaat uit sloopafval uit de jaren '60 van vorige eeuw.

Ons Huishoudelijk Reglement moet hiervoor nog worden aangepast, er zal niet meer mogen worden gegraven op het terrein, anders dan (op een verantwoorde manier) door de havencommissie. 

swemmer2015

.

 

Jan Groenheide overleden
Woensdag 30 oktober is onze donateur Jan Groenheide op 53 jarige leeftijd overleden.
Jan tobde al geruime tijd met zijn gezondheid, waardoor hij zijn boot de Bruno weg heeft moeten doen.
Vlietland leeft mee met zijn nabestaanden, in het bijzonder zijn echtgenote Hennie die ook al gezondheidsproblemen heeft, en zijn jonge dochter Kim.
De begrafenis vindt plaats op donderdag 7 november 13:00 uur in Maassluis.
KLIK HIER voor de rouwkaart.

jan-groenheide
 

Jaarvergadering 2020
Op vrijdag 20 maart vindt de jaarlijkse vergadering weer plaats, waarschijnlijk zoals gebruikelijk bij Excelsior. Noteer die datum dus vast in uw agenda.

Bestuursamenstelling
Twee leden zijn aftredend: Edwin Geertsema en Leo van Geest. Zij zijn niet herkiesbaar zodat er twee vacatures zijn. We hebben al een aanmelding ontvangen dus hebben we nog één vacature open staan. Meldt u dus aan als u mee wilt praten over onze Stichting. Meer aanmeldingen zijn welkom, een verkiezing is nooit weg! 

.

admiraal
 

.

Ontspanning
Het winterseizoen is aangebroken, tijd voor gezelligheid!
Op 22 november wordt er voor het eerst gebingo'ed, daarna op 20 december de Kerstbingo. 
Maarrrrr...! van tevoren wel even aanmelden, liefst via de website of anders bij Marry. Dit om te voorkomen dat er meer prijzen zijn dan deelnemers en we staan te draaien voor anderhalve man en een paardekop.
15 deelnemers is de ondergrens.
Dus meld je gelijk aan!!

Kerststukjes maken
Wegens succes herhaald. Op zaterdag 14 december vanaf 13:30 gaan we weer lekker fröbelen in de kantine. De organisatie zorgt voor atrributen maar neem zelf ook het nodige mee. Hoe meer spullen hoe meer vreugd!
Tip: scoor bij de buren wat coniferentakken, en zoek op zolder naar schalen, mandjes en andere bruikbare zaken. 

Aanmelden voor bovenstaande activiteiten op de website. Inloggen en doorscrollen naar beneden, daar staan alle activiteiten.

.

kersttak
bingo
 
Zweko Auto (en Boot) materialen
 

 

Ervaar Maassluis
De website ervaarmaassluis.nl is gemoderniseerd.
Het is een uithangbord geworden voor de Maassluizers en vooral ook voor toekomstige bewoners, bezoekers en investeerders.
Ook onze haven heeft een mooie plaats gevonden bij "Maritiem" en "Overnachtingen". 

Kijkt u gerust even naar de site en kom met ideeën, de site is nog in ontwikkeling. 

ervaarmaassluis
 

Nieuwsflitsen Voortvarend Westland
Alle nieuwsflitsen zijn HIER TE LEZEN

Met als laatste nieuws diverse werkzaamheden, Westlandse Druif dicht, grachtenplan Den Haag en meer...

voortvarend
 
smit-logo-met-adres

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? KLIK HIER om u af te melden

Reageren op deze nieuwsbrief?
Dat kan. Stuur een bericht naar de communicatiecommissie.

Of benader een bestuurslid per telefoon of op de haven. 

nieuwsbrief-footer
 

S.W.C. Vlietland

Gemeten  04:50
Temp12°C
WindNNO0 bft
LV93  
havenzicht