langeplank
 
vlietlandvlag-kl3

Watersportcentrum Vlietland Maassluis

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 • Agenda
 • Jaarvergadering
 • Nieuwe leden
 • Uitbreiding
 • Tarieven 2019
 • Rommelmarkt
 • Openingstocht
 • Vloer kantine
 • ZWH naar dinsdagavond
 • Personeel gevraagd
 • Nieuwsflits
 • Reageren

 

polyestershop2018
 

Agenda:
Schepen te water        12 april
Vlietland opruimen      16 april
Rommelmarkt             27 april
Start openingstocht     28 mei

 

Jaarvergadering 22 maart
Op 22 maart was onze jaarvergadering. Met nieuwtjes over geplande uitbreiding en komende openingstocht. Liza Deckers werd geïnstalleerd als onze nieuwe secretaris. Als altijd goed verzorgd en in gezellige sfeer.
De foto's vindt u op onze facebook

.

alv2019
 

Nieuwe leden
Maandag 1 april hield het bestuur de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling.
Zoals gebruikelijk werden de nieuwe leden uitgenodigd en in de kantine welkom geheten en voorgesteld aan het bestuur.
Rob Bosma, Frans van Es, Menno de Groot, Santiago Pacheco-Ruiz, Theo Solleveld, Marinus Uleman en hun aanhang werden ingewijd in de belangrijkste wetenswaardigheden van Vlietland en kregen als welkomstgeschenk een vaantje van Vlietland.

 

Uitbreiding Vlietland
Zoals al eerder vermeld onderzoekt het bestuur de mogelijkheden om het aantal ligplaatsen te vergroten. Even opfrissen:

De meest logische oplossing is het verbreden van de Jan van der Gaagsloot richting A20 met ongeveer 50 meter. Hierdoor ontstaat een min of meer vierkante plas aan het eind van de haven. Een tweetal steigers met een aantal dwarssteigers moet zorgen voor enige tientallen extra ligplaatsen.
Het stuk Vlietlanden dat afgegraven moet worden is in het bezit van de gemeente.
De medewerking van de gemeente blijkt boven verwachting. Er moeten nog een aantal praktische zaken op een rij worden gezet, waarna een contract getekend kan worden. Daarna kan de eerste schop de grond in. 

uitbreiding
 

Tarieven 2019
Het bestuur heeft nog eens naar de oude tarieven gekeken. Er komt een logischer verhouding tussen tarieven voor leden en niet-leden. Deze week komen de nieuwe tarieven op de site te staan.

Rommelmarkt 27 april
Op 27 april, Koningsdag dus, zal onze jaarlijkse rommelmarkt worden georganisserd. Net als in vorige jaren zullen er ook weer hamburgers worden verkocht. De opbrengst komt weer grotendeels ten goede aan de openingstocht.

swemmer2015
 

Kantine tijdelijk verhuisd
De vloer van de kantine is aan het verzakken. Oorzaak is houtrot veroorzaakt door wateroverlast onder de vloer. Binnenkort zal begonnen worden aan de reparatie. De kantine zal hiervoor tijdelijk worden verhuisd naar de loods. Dit kan pas nadat de loods is vrijgemaakt. 

ZWH
Als de schepen weer in het water liggen, zal de ZWH weer opgestart worden. De eerste ZWH is op dinsdagavond 16 april. Hiervoor wordt iedereen uitgenodigd om gezamenlijk de restanten van de winterberging op te ruimen en het terrein zomerklaar te maken. 
Coordinator Johnny Koudijzer zet binnenkort de nieuwe dinsdagavond planning op onze site.

werkinuitvoering
 

Openingstocht 2019
Tot op heden hebben zich zeven schippers ingeschreven voor de openingstocht.
Het verzamelen zal dit jaar plaatsvinden in de buitenhaven van Maassluis. De koers is dus zuidwaarts, en gedeeltelijk over Het Scheur. Voor veel van ons een unieke en voor sommigen een angstaanjagende route. 
Anderzijds zijn we in gezelschap van ervaren schippers die elk moment hulp kunnen bieden indien nodig. De deelnemers moeten wel enige voorbereidingen treffen:

 • De machinekamer moet dik in orde zijn: Oliepeil en V-snaar controleren, brandstoftank schoon en nokkievol.
 • Reddingsvesten aan of paraat
 • Marifoon aan op juiste kanalen

De eindbestemming is nog niet bekend dus alles is mogelijk: van Den Briel tot Antwerpen. In de kantine liggen alvast getijdentabellen van de Schelde.

 

Personeel gezocht
We zoeken nog steeds mensen om de kantine te helpen bemannen (m/v). Daarmee kunnen we de kantine hopelijk meer open houden dan de laatste tijd het geval is geweest. Het gaat om het schenken en verkopen van koude dranken, het wisselen van geld en de kantine schoon houden als de bar het toelaat.
Kandidaten graag aanmelden bij Marry van Dijk. Natuurlijk worden uw uren verrekend met uw ZWH verplichting.

 

Nieuwsflits Voortvarend Westland
Alle nieuwsbrieven tot heden vallen HIER te lezen.

In de nieuwsflits van maart:
Bochtafsnijding Delftse Schie
Diverse stremmingen
En meer..

admiraal
 
smit-logo-met-adres

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? KLIK HIER om u af te melden

Reageren op deze nieuwsbrief?
Dat kan. Stuur een bericht naar de communicatiecommissie.

Of benader een bestuurslid per telefoon of op de haven. 

nieuwsbrief-footer
 

S.W.C. Vlietland

Gemeten  04:30
Temp12°C
WindN0 bft
LV95  
havenzicht