langeplank
 
vlietlandvlag-kl3

Watersportcentrum Vlietland Maassluis

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 • Agenda
 • Activiteiten
 • Jaarvergadering en bestuur
 • Terugblik winterberging
 • Vooruitblik zomerseizoen
 • Status uitbreiding
 • ZWH
 • Nieuwe (aspirant) leden
 • Voortvarend Westland
 • Truus Pons
 • Reageren

 

polyestershop2018
 

Agenda:
Alle gezamenlijke activiteiten worden opgeschort of komen te vervallen. Dus geen rommelmarkt en openingstocht. En een BBQ in september is nog hoogst onzeker.  

 

Jaarvergadering en bestuur
De jaarvergadering heeft dit jaar geen doorgang kunnen vinden. Het jaarverslag over 2019 is rondgestuurd en daar zijn geen vragen over binnengekomen. De kandidaat bestuursleden Menno de Groot en Sjaak van den Heuvel zijn inmiddels geïnstalleerd. Het idee was om de jaarvergadering in een aangepaste vorm op een later tijdstip te houden maar dat zit er helaas voorlopig niet in.*
Onze penningmeester Ton Regeling heeft om persoonlijke redenen helaas zijn functie neergelegd. We zoeken dus een nieuwe penningmeester, die in een gespreid bedje terecht zal komen, want Ton had zijn zaken goed voor elkaar. 
Intussen neemt onze adjunct John Koudijzer het penningmeesterschap waar, hij hoopt dat dit van korte duur is! Meld u dus aan als u gevoel heeft voor cijfers. Onze administratie software E-captain doet het meeste werk. 

*  Er is een wettelijke plicht de ALV binnen het eerste half jaar te houden. Dat kan nu nog niet digitaal, maar er is een noodwet op komst die het wel mogelijk maakt.
Inmiddels is het Watersportverbond in afwachting van die noodwet, die nog door de Raad van State moet worden geadviseerd, begonnen met het organiseren ervan. Wellicht is dit nog een optie voor ons.

 

Terugblik winterberging
Het was een zeer natte winter, met als gevolg dat veel schippers niet konden doen wat zij van plan waren. Het mooie weer tijdens de aflakperiode maakte gelukkig veel goed.
En toen kwam de corona crisis. Het werken aan de schepen was goed te doen, maar de kantine moest dicht. Er was grote onzekerheid of de schepen te water konden met deze moeilijke omstandigheden maar dankzij een goede voorbereiding liep alles op rolletjes, zelfs sneller dan gepland. Iedereen heeft zich goed aan de richtlijnen gehouden en er was geen enkele wanklank, wel complimenten voor de gang van zaken. Het bestuur dankt iedereen daar voor.

.

admiraal
 

Vooruitblik zomerseizoen
Op dit moment mogen we ons gelukkig prijzen dat onze haven niet op slot hoeft. In andere regio's is dit wel het geval. Het heeft de schijn dat we over de top van de corona crisis heen zijn en verwachten dat de maatregelen niet meer verscherpt gaan worden. 
We mogen dus varen en onze haven gebruiken om onze boten te betreden. Dit doen we uiteraard geheel volgens de gangbare anderhalve meter regeling van het RIVM. Daarnaast valt onze haven onder de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en moeten we ons houden aan hun noodverordening. Dit doen we al vanaf het begin, als er iets voor ons verandert laten we dat u weten op de website of per e-mail.
Op dit moment geldt:

 • Blijf zo veel mogelijk thuis (RIVM)
 • Geen recreatief nachtverblijf
 • Toiletten gesloten houden, dus ook niet met sleutel te openen.
 • Niet te lang blijven hangen op de haven
 • Alleen leden, contribuanten en vaste huurders van ligplaatsen toegestaan op de haven.
 • Jongeren met maximaal 2 op het haventerrein toegestaan. Geldt ook voor eigenaren van (te) kleine boten, waar het niet mogelijk is de 1,5 meter te hanteren.
 • De 1,5 meter geldt niet voor huisgenoten. 
 • Recreatief verblijf op de haven zo veel mogelijk beperken.

Of u met de boot op vakantie kunt is nog maar zeer de vraag. De meeste sluizen en bruggen draaien op dit moment volgens een winter dienstregeling, zo ook Monstersche Sluis, route Buitenwatersloot en Vlaardingen. De Voornse Sluis is momenteel zelfs gesloten. Hoogheemraadschap Delfland adviseert ons zelfs om niet te gaan varen.
De jacht- en passantenhavens in den lande zijn voornamelijk gesloten, dus u bent op uzelf aangewezen mocht u op stap gaan. Een goede voorbereiding is zeker noodzakelijk, we houden u zo goed mogelijk op de hoogte, zie ook de site van het Watersportverbond.

 

Uitbreiding haven
Op dit moment wachten we tot de overdrachts akten bij de notaris gepasseerd zijn. In de tussentijd denkt onze commissie na over de invulling van de steigers.
Ook de vervanging van de bestaande steigers wordt in het plan meegenomen.

swemmer2015
 

ZWH
De invulling van de ZWH gebeurt voorlopig niet meer met een van tevoren vastgesteld schema, de havencommissie stuurt een uitnodiging als er mensen nodig zijn voor bepaalde werkzaamheden. In principe op dinsdagavonden en misschien ook wel flexibel op andere tijdstippen.

 
Zweko Auto (en Boot) materialen

Nieuwe (aspirant)leden
We hebben dit jaar mogen verwelkomen:
Maarten Aalbrecht (zomer passant, Grijzegriet), Gertjan Non (Tarka), Stephan van Driel (Kofschip), M.Geltink (Ebro) en Marco van der Endt (Bubbels).

 

Update Truus Pons
Ton Pons stuurde onderstaand bericht:
"Voor uw blijken van medeleven welke wij, zowel persoonlijk als schriftelijk of per telefoon  mochten ontvangen i.v.m. de ziekte van Truus, willen wij u graag bedanken. Ook voor de prachtige bloemen die wij namens onze vereniging hebben gekregen.
Momenteel is Truus geopereerd aan baarmoederhalskanker, wat zonder complicaties is verlopen, en is nu begonnen aan chemo en nadien bestralingen.
Nogmaals hartelijke dank voor jullie steun, Ton en Truus Pons."
Wij wensen Truus een voorspoedig herstel toe!

 

Voortvarend Westland
Het vaarseizoen ligt stil, maar toch is er tamelijk veel nieuws te melden. Zoals de vervanging van de spoorbrug over de Kerstanjewetering (Haantje). Er wordt gewerkt aan een brugvervanging in Honselersdijk en meer nieuws...
KLIK HIER voor de nieuwsflitsen.

smit-logo-met-adres

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? KLIK HIER om u af te melden

Reageren op deze nieuwsbrief?
Dat kan. Stuur een bericht naar de communicatiecommissie.

Of benader een bestuurslid per telefoon of op de haven. 

nieuwsbrief-footer
 

S.W.C. Vlietland

Gemeten  17:30
Temp17°C
WindZZW4 bft
LV71  
havenzicht