langeplank

Werkverdeling ZWH 2019 - 2020

Beste leden,

Vanwege de corona crisis zal er geen planning vooraf zijn. Mensen worden van tevoren telefonisch uitgenodigd deel te komen nemen. In ieder geval op dinsdagavonden maar zaterdagen zijn ook niet uitgesloten.

Bent u op de afgesproken datum verhinderd of ziek, graag doorgeven. 

Uitvoering: 

  • Tijdens de ZWH werkzaamheden is altijd een havencommissielid of voorman aanwezig die de geplande werkzaamheden begeleidt.
  • Men moet zich voor aanvang van de werkzaamheden melden bij de voorman of het havencommissielid.
  • Bij het einde van de werkzaamheden moet men aftekenen op de lijst, zodat genoteerd is dat men die dag heeft gewerkt.
  • Bij verhindering wordt de werkbeurt niet opgenomen in de administratie. U dient op eigen initiatief op een andere werkdatum in te halen , bijvoorbeeld de daaropvolgende week.
  • De gewerkte uren worden bijgehouden , zodat aan het eind van het seizoen het urensaldo zal worden opgemaakt.
  • Bij een tekort aan urensaldo (15 uur per seizoen) kunt u een extra factuur voor de afkoopsom (naar verhouding) ontvangen. Als alternatief kan in overleg met de coordinator in het eerstvolgende seizoen extra uren worden ingepland.
  • Een zaterdagochtend telt voor 3 uur ,een dinsdagavond telt 2 uur.
  • In overleg met de coordinator kunnen werkzaamheden buiten de geplande data worden uitgevoerd. Eigen initiatief wordt zeer op prijs gesteld

De werkzaamheden zijn in de winter op zaterdagochtend van 9-12 uur en in de zomer op dinsdagavond van 19-21 uur

De havencommissie rekent op uw aanwezigheid.

ZWH leden met een vaste taak

Kees Wijnhorst
Theo Ruitenburg / Dylan Bodemeijer
Cor Bakker
Peter Boer
Sjaak van den Heuvel
Huib van Vianen
Renee van Vuuren
Leden Kantinerooster

grasmaaien met de tractor, onderhoud walkraan
de kantjes eraf "lopen" met de stokmaaier
rekeningen en courantjes van de club bij de contribuanten bezorgen
schilderwerk
website onderhoud
timmerwerk
AED Cursus leider
Kantine dienst

Ziekteverlof

Leo Wijnhorst

Ton Althuizen

S.W.C. Vlietland

Gemeten  07:10
Temp15°C
WindZZW3 bft
LV93  
havenzicht