langeplank

Vaarvignetten terug?

Geplaatst op 29-09-2023  -  Categorie: Activiteiten

Als het aan de CDA ligt komen de vignetten weer terug in ons vaargebied.
Lees hieronder uit het verslag van de Verenigde Vergadering van HH Delfland

CDA vraagt aandacht voor invoering vaarvignetten
Het CDA heeft gevraagd om onderzoek te doen naar invoering van vaarvignetten. In 2015 zijn deze afgeschaft om de regeldruk te verminderen. Sindsdien neemt de overlast van te hard varende boten toe, is er meer geluidsoverlast en zijn er meer scheepswrakken. Naar schatting 60% van de boten houdt zich aan de regels. Snelvarende boten beschadigen ook de oevers, wat tot meer onderhoud leidt. De waterkwaliteit neemt flink af door opwoeling van de bodem en doordat waterplanten niet kunnen groeien.

Sinds corona neemt het aantal boten toe. Veel booteigenaren weten niet dat op de 180 km vaarwegen van Delfland maar maximaal 6 km/h gevaren mag worden. Ook is niet duidelijk waar je wel en niet mag aanleggen.

Door invoering van een vaarvignet kan er beter gehandhaafd worden en verbetert ook de communicatie met booteigenaren over wat wel en niet mag. Ook kan het gebruik van minder vervuilende elektrische boten gestimuleerd worden.

 


S.W.C. Vlietland

Gemeten  07:40
Temp14°C
WindW1 bft
LV97  
havenzicht