langeplank

Midden Delfland weert zuipschuit

Geplaatst op 13-09-2022  -  Categorie: Vaarweginformatie  -  Bron: WOS

delflandzuipschuit

Ook stiltegebieden langs vaarten in Midden-Delfland

De gemeente Midden-Delfland gaat, in navolging van Westland, duidelijker aangeven op welke vaarwegen zogenoemde 'zuipschuiten' en andere vaartuigen hun muziek zacht moeten zetten.

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in reactie op vragen van de gemeenteraadsfractie OGP. De nieuwe regels worden opgenomen in de eerstvolgende herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

In Westland zijn sinds dit voorjaar specifieke (delen van) vaarwegen aangewezen waar het stil moet zijn. Aanleiding daarvoor waren de vele meldingen bij de politie en de gemeente van (geluids)overlast op en aan de Westlandse vaarwegen in de afgelopen jaren.

OGP-raadslid Niek Knaap verzocht het college eerder dit jaar al om ook voor Midden-Delfland stiltegebieden aan te wijzen en op te nemen in de APV. De wateren in Westland en Midden-Delfland lopen namelijk in elkaar over en er is hier één politiekorps actief. Die zouden volgens Knaap overal met dezelfde regels moeten werken. Toenmalig burgemeester Arnoud Rodenburg zag echter niets in het voorstel. "Wij hebben te maken met een provinciale verordening stiltegebied die ongeveer 80 procent van ons kwetsbare gebied beschermt. Die gaat boven onze APV als het gaat om de geluidsoverlast", aldus Rodenburg toen.

 

Eenduidigheid

Knaap liet het er niet bij zitten en stelde ook nog schriftelijke vragen. In de beantwoording daarvan zegt het college 'bereid te zijn' om nieuwe regels over vaaroverlast op te nemen in de APV. "Dit zorgt voor eenduidigheid in het gehele verzorgingsgebied van de politie Westland-Midden-Delfland, is handig voor de handhaver en de gebruikers van onze waterwegen." Daarbij zegt het college, dat de nieuwe regels niet per se voor minder overlast zullen zorgen. "Dit gezien het feit dat de handhavingscapaciteit gelijk blijft."

 

Negen bekeuringen

Op basis van de huidige regels kan er al worden gehandhaafd. Dat is dit jaar ook gedaan. De politie heeft in het gebied van Midden-Delfland 26 waarschuwingen uitgeschreven en negen bekeuringen gegeven. Daarvan zijn er twee voor het overtreden van het stiltegebied, twee voor te hard varen en vijf voor 'andere feiten'.

 

 


S.W.C. Vlietland

Gemeten  03:40
Temp12°C
WindNO1 bft
LV91  
havenzicht