langeplank

Hefbrug Boskoop stremmingen

Geplaatst op 17-06-2020  -  Categorie: Vaarweginformatie

De Hefbrug in Boskoop is dringend aan onderhoud toe, zo dringend dat tijdens de vakantieperiode de brug veel gestremd is.

Bericht :
De provincie Zuid-Holland gaat opnieuw werkzaamheden uitvoeren aan de hefbrug Boskoop. In het eerste weekend van mei zijn de rechthoudkabels vervangen die ervoor zorgen dat de brug tijdens het bewegen niet scheef gaat hangen. Tijdens de zomerperiode volgen nog meer werkzaamheden.

Eind vorig jaar waren er al werkzaamheden om de hefbrug Boskoop weer constructief veilig te maken. De provincie maakte toen ook bekend dat er in 2020 nog meer werkzaamheden nodig zijn tot het planmatig onderhoud in 2024. In overleg met onder meer ondernemers, belangenorganisaties en de gemeente is een planning gemaakt om de overlast zoveel te beperken.

Werk tijdens zomerperiode
De meeste aanvullende werkzaamheden zijn vanaf 12 juli tot en met 8 augustus 2020. In deze periode worden de bestaande kooiladders vervangen en worden veiligheidshekjes geplaatst. Ook de hijs- en neerhaalkabels worden vernieuwd en er wordt op een aantal plekken een beschermende laag aangebracht tegen roest.De brug wordt vanaf 12 juli tot en met 8 augustus helemaal afgesloten voor het wegverkeer. Voor fietsers en voetgangers ligt er een pontonbrug.

In het weekend van 18 en 19 juli kan er niet gevaren worden bij de hefbrug. Daarvoor en daarna wordt de hefbrug in bloktijden bediend. Tussen welke tijdstippen een doorvaart mogelijk is, wordt afgestemd met de bedientijden van de spoorbruggen in Gouda. Op de webpagina is meer informatie te vinden over de planning, hinder en werkzaamheden tijdens de zomerperiode.

Scheepvaartbericht:
Rijkswaterstaat.2020.04375.3

Gouwe; mededeling; stremming

Ivm werkzaamheden geldt het volgende:

- Stremming Hefbrug Boskoop

· zondag 12 t/m vrijdag 17 juli 2020 Maandag tot vrijdag 05:45 tot 10:45

· zondag 12 t/m vrijdag 17 juli 2020 Maandag tot vrijdag 11:45 tot 14:45

· zondag 12 t/m vrijdag 17 juli 2020 Maandag tot vrijdag 15:45 tot 19:00

· zondag 12 t/m vrijdag 17 juli 2020 Maandag tot vrijdag 19:30 tot 23:00

· zondag 12 t/m vrijdag 17 juli 2020 Maandag tot vrijdag 23:30 tot 05:15

· vrijdag 17 juli 23:30 tot maandag 20 juli 2020 05:15

· maandag 20 juli t/m maandag 10 augustus 2020 Dagelijks 05:45 tot 10:45

· maandag 20 juli t/m maandag 10 augustus 2020 Dagelijks 11:45 tot 14:45

· maandag 20 juli t/m maandag 10 augustus 2020 Dagelijks 15:45 tot 19:00

· maandag 20 juli t/m maandag 10 augustus 2020 Zaterdag en zondag 19:30 tot 05:15

· maandag 20 juli t/m maandag 10 augustus 2020 Maandag tot vrijdag 19:30 tot 23:00

· maandag 20 juli t/m maandag 10 augustus 2020 Maandag tot vrijdag 23:30 tot 05:15

En de reactie per mail van vaarweg verkeersmanagement :

ik heb uw vraag via ons klant contact centrum ontvangen.
U vraagt; of schepen met een lager doorvaart hoogte van 2,5meter onder de hefbrug Boskoop door mogen tijdens de bloktijden?

Nee, het is niet mogelijk. Tijdens de bloktijden kan en mag er geen scheepvaart onder de brug doorvaren. Het kanaal is met ballenlijnen afgesloten.
Door de diverse werkzaamheden is het niet veilig om onder de brug door te varen.
Daarbij is er voor fietsers en voetgangers een pontonbrug in de nabijheid van de hefbrug aangebracht. Deze pontonbrug kan alleen gepasseerd worden tijdens doorvaart momenten.


S.W.C. Vlietland

Gemeten  07:10
Temp14°C
WindWNW1 bft
LV97  
havenzicht