langeplank

Stichting Watersportvereniging Vlietland Maassluis

Aanvraag winterberging op de haven voor niet-leden van de vereniging.

Vul dit formuluer volledig in. Let op verplichte velden. Indien niet ingevuld kunt u het formulier niet inzenden.

Bij inzenden gaat u akkoord met de leveringsvoorwarden.

Verzoekt berging van zijn / haar vaartuig op de haven voor stalling / reparatie / onderhoud  gedurende de wintermaanden (half oktober tot half april)

Vaartuiggegevens

Door inzending van dit formulier verklaart aanvrager

  1. De verstrekte gegevens naar beste weten te hebben ingevuld
  2. Kennis te hebben genomen van het havenreglement en dit strikt te zullen naleven
  3. Kennis te hebben genomen van het Privacybeleid en er geen bezwaar tegen te hebben dat mijn gegevens in uw digitale adminstratie opgenomen wordt.
  4. Akkoord te gaan met het conform de tarievenlijst totaal verschuldigde bedrag aan onkosten. Door ondertekening van dit formulier geeft u (keuze vakje wel/geen) toestemming aan Stichting Watersportcentrum VLIETLAND om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven, en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Watersportcentrum VLIETLAND. Indien u geen machtiging afgeeft het factuurbedrag inclusief administratiekosten binnen 3 weken na factuurdatum te voldoen.
  5. Af te zien van enig verhaal op de stichting in geval van schade, brand of enige andere calamiteit
    • De booteigenaar is aansprakelijk voor schade die door hem of door voor hem werkende personen veroorzaakt wordt aan de loods, aan de SW Vlietland of aan derden. De booteigenaar vrijwaart Vlietland van alle aansprakelijkheid voor letsel of schade. Vlietland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei letsel of schade toegebracht aan personen of objecten. Indien er sprake is van opzicht dan heeft de booteigenaar een eigen risico van € 1500,=
  6. Zich voldoende te hebben verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid

(Havenreglement: KLIK HIER voor een uittreksel)
(Spelregels loodsgebruik KLIK HIER)

Beveiligings code Beveiligings code

S.W.C. Vlietland

Gemeten  07:50
Temp15°C
WindZ2 bft
LV93  
havenzicht