langeplank

Heeft u een Mijn Vlietland account? Log dan in!


Aanmelding winterstalling 2023

Aanvraag winterberging op de haven:

 • De winterberging vindt plaats op vrijdag 27 oktober en wordt voortgezet op zaterdag 28 oktober. De winterstalling eindigt op 13 april 2024.
 • Indien u lid bent of reeds eerder bij ons in winterberging heeft gestald, log dan eerst in. De bij ons bekende gegevens worden dan alvast ingevuld.
 • Bent u nieuw vul dan het gehele formulier in. Items gemerkt met een * zijn verplicht in te vullen gegeven.
 •  

Meldt zich aan voor de winterberging 2023

 

Contact privé

 

Adres gegevens

Nieuwe inschrijving

U dient nota te nemen van onderstaande bepalingen:

 
 1. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Watersportcentrum VLIETLAND om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven, en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Watersportcentrum VLIETLAND.
  Indien u geen machtiging tot automatische incasso geeft wijzig Ja dan in nee.
  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 2. De stichting "Vlietland" aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei letsel of schade, toegebracht aan een persoon of diens eigendom. Deze bepaling is ook van kracht voor letsel of schade, toegebracht bij onder verantwoordelijk­heid van Vlietland verrichte werkzaamheden (zoals in en uit het water brengen van vaartuigen).
 3. De huurder vrijwaart Vlietland van alle aansprakelijkheid voor letsel of schade, door hem of door zijn eigendom toegebracht aan enig persoon of diens bezit, en is gehouden tot volledige schadeloosstelling. Deze bepaling geldt ook indien letsel of schade is toegebracht door onder verantwoordelijkheid van de huurder op het terrein aanwezige derden of hun eigendom.
 4. De huurder is verplicht tot een voldoende hoog bedrag verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot zijn persoon, zijn vaartuig en andere op het terrein aanwezige eigendommen. Betalingsbewijzen of fotokopieën daarvan voor de verzekeringspremie moeten desgevraagd, doch in elk geval bij inlevering van het winterbergingformulier aan het bestuur worden getoond.
 5. Vlietland biedt in beginsel geen walberging en/of andere faciliteiten aan snelle motorboten, zoals benoemd in het Binnenvaart Politie Reglement (BPR). E.e.a. ter beoordeling aan de havenmeester cq het bestuur.
 6. Er wordt een afspraak gemaakt om van te voren uw onderwaterschip schoon te spuiten. Indien uw schip (ter beoordeling van de havencommissie) te zwaar vervuild is, wordt een nieuwe afspraak met u gemaakt waarop u eerst zelf het ergste vuil afsteekt en afvoert.
 7. Indien (ter beoordeling van de havencommissie) het onderwaterschip dusdanig slecht is dat schoonspuiten onverantwoord is, zal de winterberging worden afgebroken.

 

Overige

 


Beveiligingscode Beveiligingscode

S.W.C. Vlietland

Gemeten  10:20
Temp11°C
WindWNW4 bft
LV85  
havenzicht