langeplank

Heeft u een Mijn Vlietland account? Log dan in!


Lees eerst hoe wij met uw privacy omgaan

AANVRAAGFORMULIER WACHTLIJST / LIDMAATSCHAP

Voor toelating tot het lidmaatschap van de stichting gelden de volgende criteria:

  • beschikbaarheid van een passende ligplaats in de haven;
  • rangnummer op de wachtlijst (plaatsing in volgorde van binnenkomst der aanvragen);
  • type en staat van onderhoud van het vaartuig;
  • Maximaal gewicht vaartuig: 9 ton; (bij overschrijding wordt ligplaats alsnog opgezegd!)
  • verwachting ten aanzien van het beantwoorden aan gedragscode en omgangssfeer onder onze leden (ter beoordeling door het bestuur na een periode van 'aspirant-lidmaatschap').

Aan het indienen van dit formulier kan geen enkel recht worden ontleend; ook kunnen geen toezeggingen worden gedaan.

Tijdens de periode van plaatsing op de wachtlijst dienen eventuele adreswijzigingen en/of de aanschaf van een ander vaartuig dan waarvoor de oorspronkelijke aanvraag is ingediend onverwijld te worden gemeld bij de havenmeester of bij het secretariaat van de stichting. In gebreke blijven leidt tot afvoeren van de wachtlijst.

U dient dit formulier uit te printen en in te leveren bij de havenmeester. 

Onvolledig of niet goed leesbaar ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

Bij inlevering is een bedrag van € 20,= verschuldigd als inschrijfgeld. Uw aanvraag voor de wachtlijst wordt alleen in behandeling genomen nadat betaling van het inschrijfgeld ontvanen is.

Algemeen

 

Contact privé

 

Bezoekadres

 

 

Overige

Datum:...........................      Handtekening aanvrager:.......................................................…

 

Dit formulier inleveren bij de havenmeester(es), dhr. of mw. Van Dijk, Zuidvliet 117, 3141 SX  Maassluis

************************************************************************************

In te vullen door de stichting: Inschrijfgeld € ……..,… betaald havenmeester J/N

Datum van ontvangst:...............................       Datum inschrijving wachtlijst:.........................…,  Opmerkingen:.......................................................................................................................

 


Beveiligings code Beveiligings code

S.W.C. Vlietland

Gemeten  00:50
Temp15°C
WindNNW1 bft
LV77  
havenzicht